Taksim Chat
MUHABBET HATTI

taksimChat Son Kullanıcı Lisans Anlaşması Giriş

Sohbet, telefonda, topluluk odalarında VoiceChat’ten ve tek tek üyelerin atlıkarınca yöntemiyle bağlantıya katılmasından oluşmaktadır – her ikisi de aşağıda “özel topluluklar” olarak anılacaktır –, Hispanictel C.A. tarafından tanıtılmakta, teknik uygulaması Callreka GmbH şirketinin bir seçeneğidir ve kullanıcılarına birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurma, görüş alışverişinde bulunma ve arkadaş bulma olanağı sunmaktadır. Özel topluluklarımıza yoğun bir katılım bizi sevindirmektedir, çünkü bunlar kullanıcıların ödedikleri ücretlerle ayakta durmaktadır. Lütfen (ilk) kullanımdan önce, bu hizmeti kullanarak aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmeyi ve bunlara sürekli olarak uymayı açıkça taahhüt ettiğinizi dikkate alın.

1. Madde: Kullanım Önkoşulları

Her kullanıcı normal Alman sabit hatları üzerinden çeşitli sohbet odalarına telefonla bağlanabilir ve bu kullanım sayesinde üye olur. Seçenek tümüyle ücretsiz değildir, ancak her katılımcı yalnızca kendi telefon hizmet sağlayıcısından bizim sabit hatlarımıza bağlantı ücretini, sohbetin kullanımı için ek ücretler olmadan kullanır. Telefon hizmet sağlayıcısının sabit ücretli bir seçeneğini kullanan katılımcılar, genelde ek bir telefon ücreti ödemezler. Bunlar normalde telefon hizmet sağlayıcısının sabit ücret seçeneğine dahildir. Sonuçta bu konuda belirleyici olan, sabit ücretli müşterinin, telefon hizmet sağlayıcısıyla yaptığı sözleşmenin şartlarına bağlıdır. Bunlar üzerinde bizim bir etkimiz yoktur. Sabit ücretli müşteriler emin olmak için önceden servis sağlayıcılarının GİŞ’nı kontrol etmelidir Telefon numaralarımız normal Alman sabit hatları olduğu için sohbete doğal olarak, ilgili telefon hizmet sağlayıcısının şartlarıyla mobil hatlardan ve yurtdışından da ulaşılabilmektedir.

2. Madde: İçerikler

Biz sohbet odalarıyla yalnızca, içeriklerin kullanıcılar tarafından hazırlanması için gereken ortamı sağlıyoruz. İçeriklerin bizim tarafımızdan üretildiğine dair açıkça bir uyarı olmadığı sürece, kendimiz herhangi bir içerik yaymıyoruz.

3. Madde: Yaş Sınırlaması

Yasal temsilcileri izin vermediği sürece, maalesef 16 yaş altı çocuklar ve gençler henüz sohbeti kullanamamaktadır. Yani henüz 16 yaşında değilseniz, vasinizin kullanıma izin vermesi gerekmektedir.

4. Madde: Kullanılabilirlik

Telefon ve veri ağını sağlarken, arayan kişinin ağ işletmecisine bağımlıyız. Telefon hizmetlerinin işletmesi, bu hizmetler için geçerli olan hükümlere tabidir. Bu çerçevede, telefon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu ağlarda, hizmetlerin işletmesini olumsuz etkileyen ya da kısa süreli ya da kalıcı olarak engelleyen teknik ya da başka türden arızaların ortaya çıkması durumunda, bu arızaları en hızlı şekilde ortadan kaldırmak için gerekli ve mümkün olan tüm önlemleri alacağız.

Ancak ağ işletmecilerinin aktarım yollarının başarısını ya da sürekli kullanılabilir olmasını sağlamakla yükümlü değiliz.

5. Madde: Tazminat Talepleri

Kasıtlı ya da kaba ihmalle hareket etmediğimiz ya da ölüm, yaralanma ya da sağlık ihlali nedeniyle sorumlu olmadığımız sürece, hukuki gerekçeden bağımsız olarak bize yönelik tazminat talebinde bulunulamaz. Yerine getirilmesi sözleşmenin uygulanmasını mümkün kılan ve sözleşme partnerinin buna uyulacağına düzenli olarak güvenebileceği bir sözleşme yükümlülüğünün (asal yükümlülük) ihlal edilmesi durumunda, aynı şekilde hafif bir ihlalden kaynaklanan zararlar için de sorumluluk kabul ediyoruz. İhmal yoluyla bir asal yükümlülüğü ihlal etmemiz durumunda, tazminat yükümlülüğümüz sözleşme açısından tipik, öngörülebilir zararla sınırlıdır.

6. Madde: Kullanıcıların Birbirlerine Davranışları

Prensip olarak diğer isteklerine saygı gösterin! Sohbet ve forumlar birçok kişinin iletişimine hizmet etmektedir ve kişisel amaçlarla suistimal edilmemelidir. Cep telefonu ya da adres gibi kişisel bilgiler yalnızca dikkat çekmeyecek şekilde ve kullanıcıların kendi sorumluluğunda açıklanmalıdır. Lütfen diğer sohbetçilere her zaman kibar ve saygılı davranın. Operatörler ya da başka kişiler üzerinden sohbetlere kendimiz katılma hakkını açıkça saklı tutuyoruz. Görüş ayrılıklarına rağmen nesnel kalın ve konuları kişiselleştirmeyin. Burası kesinlikle herhangi bir türden provokasyonun yeri değildir ve prensip olarak buna izin verilmez.

7. Madde: Kullanıcıların Diğer Yükümlülükleri

Hakaret, iftira, tehdit, ırkçılık, pornografi içeren, uyuşturucu ya da şiddet yanlısı ya da başka yasaya aykırı ifadeleri yaymak tüm kullanıcılara yasaktır. Buna karşın her kullanıcı, örneğin gençlerin korunması, marka hukuku, telif hukuku, ceza hukuku, haksız rekabet kanunları gibi yasal hükümlere ve terbiye kurallarına uymakla yükümlüdür. Ticari amaçlarla ya da reklam amacıyla kullanım yasaktır. Bu, tek sohbet odaları için de geçerlidir.

8. Madde: Operatörler

Bu kurallara uyulup uyulmadığı bizim tarafımızdan ve operatörler tarafından denetlenebilir. Hizmetlerimizin kullanıcıları tarafından bu Genel İş Şartlarının ya da yasal hükümlerin ihlal edilmesi durumunda, ilgili kullanıcıları engelleme, seçeneklerin kullanımından men etme ve bu çağrı numaralarını belli şartlarda kalıcı olarak kapatma hakkımız vardır. Ayrıca ihlale bağlı olarak bir ceza kanunu ve medeni kanun uyarınca takibat yapılabilir. Operatörler sohbet kullanıcılarına, ortaya çıkan sorunlar konusunda yardımcı olur ve doğru davranmamaları durumunda sohbet kullanıcılarını uyarır. Telefon sohbetinde bir operatör bulunmaması durumunda, serviso@hispanictelca.com adresine e-posta atarak bize bilgi verebilirsiniz. Başka üyeleri rahatsız eden ya da bu kullanım şartlarını ihlal eden huzur bozucular operatörler tarafından engellenebilirler. Özel topluluk, özel konuk hukukuna tabidir. Konut hukukumuzdan, herkesin memnuniyeti için kurallara uygun kullanım amacıyla sınırsız olarak kullanıyoruz.

9. Madde: Kullanıcıların Üyelikten Çıkarılması

Bizim takdirimize göre Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kanun, ceza ya da basın hukuku hükümlerini ya da terbiye kurallarına, saygılı ses tonuna, davranış şekillerine aykırı olan ya da yukarıda anılan şartları ihlal eden mesajlar yayan herkesi, bu konuda bilgi sahibi olduğumuzda geçici olarak sohbet odalarından uzaklaştırma hakkımız saklıdır. Buna özellikle şunlar dahildir:

  • Rahatsız edici ya da müstehcen davranış
  • Başkalarını yaralayacak ya da yasadışı amaçlara hizmet eden pornografik, nasyonal sosyalist, ırkçı ya da diğer içerikler
  • Anayasa düşmanı örgütler için propaganda
  • Özellikle başka kullanıcılara ve kamuoyunda tanınan kişilere hakaret ve iftira

Bunun ötesinde bir kullanıcının bu genel kullanım şartlarının şartlarını ihlal etmesi durumunda çağrı numaralarını, takma adları ve IP numaralarını geçici ya da kalıcı olarak engelleme hakkımız vardır. Ek olarak bir ceza kanunu ya da medeni kanun takibatı başlatılabilir. Bir silme ya da kapatma işlemine yol açan bir durumun değerlendirmesinin yalnızca bizim ya da bizim tarafımızdan görevlendirilen bir kişinin takdirine bağlı olduğuna açıkça işaret ediyoruz.

10. Madde: Sorumluluk Sınırlaması

Forumlardaki ve sohbetteki iletişim gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir ve doğrudan kullanıcılar tarafından yayınlanmaktadır. Halka açık alanları denetlemek için çaba gösterdiğimiz halde, iletişim odalarının ve her bir katılımcının sürekli olarak denetlenmesi boşluksuz olarak sağlanamamaktadır. Bu nedenle mesajlarla ilgili sorumluluk ve mesuliyet kabul etmiyoruz. Seçenekle bağlantılı olarak içeriklerin dinlenmesi ya da diğer şekillerde alınması, kendi sorumluluğunuzda gerçekleşir.

11. Madde: Bu Genel İş Şartlarındaki Değişiklikler

Bu genel iş şartlarını istediğimiz zaman, veri gizliliği kanunun hükümlerini de dikkate alarak değiştirme hakkımız saklıdır. Kullanıcı sohbetteki güncellenmiş ses dosyasında yapılacak ayarlamayla bu konuda bilgilendirilir. Tüm kullanıcılar, hizmetin her kullanımından önce kullanım şartlarının güncelliğini kontrol etmekten kendileri sorumludur. Kullanıcı, bu iş şartlarının güncellenmesinden sonra hizmeti kullanmaya devam ederek, değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmiş olur. Kullanıcının değişiklikleri kabul etmediğini beyan etmesi durumunda, hizmetin kullanımı kendisi için derhal durdurulur.

12. Madde: Veri Gizliliği Açıklamaları

Bu seçenekle ilgili yenilikler hakkında bilgi vermek için kullanıcıyla SMS, e-posta ya da geri arama yoluyla bağlantı kurma hakkımız saklıdır. Bu işlem kullanıcı için elbette ücretsizdir. Önlemlere istendiği zaman serviso@hispanictelca.com adresinden itiraz edilebilir. Aynı şekilde istediğimiz zaman kullanıcıları uygun yolla genel ş şartlarındaki değişiklikler hakkında bilgilendirme hakkımız vardır.

13. Madde: Verilerin Depolanması

BDSG (Federal Veri Koruma Kanunu) 33. maddesi uyarınca, olası üyelik işlemleri durumunda verdiği bilgilerin, oturum açma işlemi sırasında bilgi sahibi olunan IP numaralarının ve arama işlemiyle bilgi sahibi olunan çağrı numaralarının TKG 95., 96., 97. ve 100. maddeleri temelinde otomatik işlemle kaydedildiği, toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı konusunda kullanıcıların dikkatini çekmek istiyoruz. Bu, ücretli hizmetlerin olası faturalandırılması, danışmanlık, reklam, Pazar araştırması, suistimal kontrolü ya da seçeneğimizin ihtiyaca uygun olarak şekillendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu bilgiler Almanya’daki, özel olarak korunan bir sunucuda depolanmaktadır. Bu bilgiler yalnızca işletmeci firma olarak biz ve tarafımızdan görevlendirilen kişiler erişebilmektedir. Üçüncü kişiler bunlara erişememektedir. Cezai takibat ve denetim makamları bunun dışındadır. Suistimal kontrolü durumunda, telekomünikasyon işletmecisine, kendi ağından bizim ağımıza gelen aramalarla ilgili başvuruda bulunma hakkımız saklıdır.

Bilgiler yasal olarak izin verilenler çerçevesinde kullanım süresince ve bunun ötesinde depolanmaktadır. Kullanıcı, sohbet odalarını kullanarak yukarıda anılan kullanım şartlarını, düzenlemeleri ve TKG 95. maddesi ve devamını açıkça kabul ettiğini beyan eder. İstendiği zaman serveso@hispanictelca.com adresi kullanılarak cayılabilir. Ancak cayma işlemi yapıldıktan sonra bu kullanıcı derhal geçerli olmak üzere hizmetlerimizi kullanma hakkına sahip olmaz, yani bu andan itibaren sohbet odalarına giriş yapamaz ya da buralarda bulunamaz.

14. Madde: Diğer Şartlar

Bu genel iş şartlarının belli koşullarının geçersiz olduğunun ortaya çıkması durumunda, genel iş şartlarının geri kalanı genel olarak geçerliliğini korur. Bu durumda geçersiz koşulun yerine, bunun anlamına ve amacına mümkün olduğu kadar yaklaşan geçerli bir koşul koyulur.

Federal Almanya Cumhuriteyi kanunları geçerlidir. Hukuken mümkün olduğu ölçüde Düsseldorf mahkemeleri yetkilidir. Callreka GmbH, Oktober 2011, Düsseldorf